Molis

Molis – tai nuosėdinė uoliena pagrindinai sudaryta iš molinių mineralų: kaolinito, hidrožėručio, kitų aliumosilikatų, kvarco, karbonatų ir kt. Kaolinitas – tai aliumosilikatų grupės mineralas Al(Si4O10)-(OH)8, kuris yra nuosėdinėje uolienoje kaoline ir turi labai aukštą lydymosi temperatūrą (-2050 °C) Dauguma tokių aliumosilikatų, kaip feldšpatas (lauko špatas), žėrutis, vykstant žemės dūlėjimui, tampa moliu. Dėl molekulių sąveikos ir dalelių sukibimo molis yra gabalinės struktūros: apie 30% dalelių skersmuo mažesnis nei 0,005 mm, likusių -tarp 0,005 ir 0,01 mm. Pagal cheminę sudėtį daugiausia yra: silicio dioksido – SiO2 (30 … 70%), aliuminio oksido -AI2O3 (10 … 40%), vandens – H2O (5 … 10%). Sudrėkintas molis sudaro plastinę tešlos pavidalo medžiagą – minklę iš kurios galima formuoti norimus gaminius. Po išdžiūvimo išlaiko suteiktą formą, o po išdeginimo sukietėja, sutvirtėja ir gali įgauti akmens stiprumą.

Pagal atsparumą kaitrai molis skirstomas: ugniai atsparus (nelydusis) >1580 C, sunkiai lydomas 1350 C – 1580 C, lengvai lydomas (lydusis) <1350 °C. Pagal molio paskirtį nustatomos jo savybės. Pavyzdžiui, keraminiam moliui nustatomas atsparumas kaitrai, gaminių nuodžiūvis jiems džiūnant,  suslūgimas išdeginant. Molis būna skirtingų spalvų: raudonmolis, baltmolis. Moliniuose ąsočiuose esantis skystis būna šaltesnis dėl jo garavimo per ąsočio sieneles (mikrokanalai dėl molio gabalinės struktūros). Tai vykusiai panaudoja šiltų kraštų gyventojai, laikydami vyną būtent paprastuose moliniuose ąsočiuose (be glazūros).

Formavimo moliui svarbu nustatyti jo nelaidumą dujoms, rišančio smėlio kiekį. Balinimui skirtas molis turi turėti geras adsorbcines savybes.

 

Molis, turintis daug reikiamų žmogui mineralų, naudojamas medicinoje: naudingos sveikatai gydomosios molio vonios (kaip purvo), o pats molis taikomas kaip maisto papildas.

Molio naudojimas statyboje

Molis nuo seno naudoj amas plytų, čerpių, koklių, puodžių gaminiams. Sauso klimato kraštuose (ypač kur nėra medienos) iš molio su priedais (šiaudais, žabais, spaliais, nendrėmis) statomos namų sienos. Molis naudojamas kaip rišantysis skiedinys, pavyzdžiui įrengiant koklinius ar plytinius pečius. Mūrinio iš plytų stiprumas, priklausomai nuo skiedinio kokybės, lygus 1,5…3,5 MPa (15…35 kg/cm2). Iš molio gaminamos ugniai atsparios medžiagos, fajansas, porcelianas. Be to molis naudojamas kaip adsorbentas, įvairių skysčių valymui, filtravimui, vyno nuskaidrinimui.

 

Comments are closed.