Nekilnojamojo turto objektų ir teisių registracija

Nekilnojamojo turto objektai, teisės į juos ir juridiniai faktai registruojami valstybės įmonės Registrų centro filialų, kurie yra kiekvienos apskrities centre ir Mažeikių mieste. Filialai turi skyrius, kurie užtikrina patogų klientų aptarnavimą. Sukurta reikiama įstatyminė bazė, aiškiai apibrėžta valstybinių institucijų pareigos ir atsakomybė, veikia registracijos sistema.
Juridiniu požiūriu visos daiktinės teisės registruojamos Nekilnojamojo turto registre, išskyrus hipotekos teises, kurios registruojamos Hipotekos registre. Turto areštai registruojami Turto arešto aktų registre. Pagal Civilinį kodeksą nuosavybės teisių registracija nėra privaloma. Nuosavybės teisės atsiranda, pasirašius notaro tvirtinamą nuosavybės perleidimo aktą. Tačiau registracija reikalinga šioms teisėms apsaugoti prieš trečiuosius asmenis. Jei turtas ir teisės į Jį neregistruotos, negalima sudaryti sandorio. Taip pat neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais.

Comments are closed.